opc_loader

Leeftijdcontrole

Om de inhoud van deze pagina te bekijken dient u 18 jaar of ouder te zijn, bent u dat?
Ja Nee

Informatie CBD

Informatie over cannabidiol voor artsen en apothekers

Inhoud

Informatie over cannabidiol voor artsen en apothekers:

Inleiding pag. 1
Doseringshulp pag .2
Aanbevolen dosering pag. 3
- Microdosis pag. 3
- Standaarddosis pag. 3
- Marco-dosis pag. 3
Interacties pag. 4
Uitsluiting van aansprakelijkheid pag. 4
Literatuur pag. 5

Inleiding

Er zijn maar weinig planten die zo breed inzetbaar zijn als de hennepplant Cannabis. Uit de verschillende onderdelen van de plant kunnen materialen worden gewonnen die in de bouw- en textielindustrie een milieuvriendelijk, betaalbaar alternatief vormen voor de grondstoffen die conventioneel worden gebruikt. Hennep is ook een levensmiddel of een voedingssupplement. Uit de zaden van de planten kunnen bijvoorbeeld etherische oliën en spijsolie worden gewonnen, alsmede een melkachtig plantensap.

Het medicinale gebruik van hennepplanten bestaat al duizenden jaren. In de moderne geneeskunde en de farmacologie is hiervoor een toenemende aandacht en daarom wordt het werkingsmechanisme van Cannabis en cannabinoïden nu intensief onderzocht.

Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de stoffen die in hennepplanten aanwezig zijn. Dit geldt met name voor de flavonoïden, de terpenen en de fytocannabinoïden. De laatstgenoemde stoffen kunnen worden onderverdeeld in cannabidiolen (CBD), cannabigerolen (CBG), cannabinolen (CBN) en tetrahydrocannabinolen (THC), waarbij aan elk van deze fytocannabinoïden een verschillende invloed op het menselijke organisme wordt toegeschreven. 

Het niet-psychoactieve cannabidiol (CBD) is al in talrijke studies onderzocht. Als de mogelijke klinische effecten van cannabinoïden die in deze studies zijn waargenomen worden beoordeeld wordt duidelijk dat aan het fytocannabinoïd cannabidiol (CBD) tijdens de preklinische onderzoeken  verreweg het breedste werkingsspectrum wordt toegeschreven [1].

Tabel 1: Overzicht van de effecten van verschillende cannabinoïden die tijdens de (pre-) klinische onderzoeken zijn aangetoond (gewijzigd naar [2]).

THC     CBD     CBG     CBN     CBC    
Pijnverminderend X X X X
Anticonvusief X
Slaapbevorderend X
Angstverminderend X
Eetluststimulerend X X
Eetlustremend
Bloedrukverlagend X
Antibacterieel X X X
Anti-emetisch X X
Anti-schimmelwerkend X
Remt de groei van tumorcellen X X X
Bij arteriosclerose X
Tegen psoriasis  X
Bij spierkrampen X X X
Stimuleert de botgroei X X X
Ontstekingsremmend X X X
Tegen maag- en darmkrampen X
Remt een overmatige reactie van het immuunsysteem X
Neuroprotectief X
Anti psyhotisch X

Doseringshulp

Er bestaat op dit moment geen simpel antwoord op de vraag wat de juiste dosering is wanneer CBD als voedingssupplement wordt gebruikt. Zoeken op internet levert een grote verscheidenheid aan antwoorden op. Er is nog maar weinig bekend over het verband tussen de dosering en het lichaamsgewicht of het gewenste effect. Veel gebruikers gaan op hun eerdere ervaringen af om het gewenste effect te bereiken. Wij raden alle gebruikers aan om een aantal regels te volgen waarmee ze op een eenvoudige manier en met weinig risico hun individuele dosering kunnen bepalen.

1.  Begin met een lage dosering:

Met name personen die het middel voor het eerst gebruiken moeten met een geringe hoeveelheid beginnen. Begin met de minimale aanbevolen dosering. Daarmee kan het risico voor het optreden van ongewenste bijwerkingen worden verminderd.

2.  Wees geduldig en wacht tot het effect optreedt:

     Gebruik gedurende meerdere dagen dezelfde dosering, en beslis daarna op basis van de 

     opgetreden reactie of u de dosering verder gaat verhogen.

3. Verhoog de dosering in kleine stapjes:

Als u de dosering wilt verhogen moet u dat in kleine stapjes doen. Het is belangrijk dat u niet teveel CBD inneemt omdat u daar ongunstig op kunt reageren.

4.  Vraag advies aan uw arts:

Als u zich onzeker voelt en advies wilt krijgen kunt u het beste gaan praten met uw huisarts. Als het gewenste effect uitblijft of u zich niet goed voelt moet u stoppen met het innemen van CBD-producten. 

Aanbevolen dosering

Voor een gedetailleerde toelichting op de dosering verwijzen wij naar het boek “CBD en de medicinale werking van cannabis” van Leonard Leinow en Juliana Birnbaum. In dit boek beschrijven de auteurs de biologische wisselwerking tussen CBD en het endo-canabinoïdsysteem, onderzoeken naar het effect van CBD op verschillende ziektebeelden en hun ervaringen met het omgaan met en de dosering van CBD.

Op basis van hun ervaringen hebben de auteurs een handleiding samengesteld om door kleine veranderingen in de toegediende hoeveelheid de optimale dosering te bereiken. Er worden drie doseringen onderscheiden, die elk een specifieke indicatie hebben: de micro-dosis, de standaarddosis en de macro-dosis.

Micro-dosis 

0,5 tot 2,0 mg cannabidiol (CBD) per dag

De micro-dosering wordt geadviseerd bij hoofdpijn, PTSD, stress, slaap- en stemmingsstoornissen en misselijkheid.

Standaarddosis

10 tot 100 mg cannabidiol (CBD) per dag

De standaarddosis wordt geadviseerd bij angsttoestanden, arthritis, ontstekingen, depressie, fibromyalgie, multiple sclerose en pijn.

Macro-dosis

50 tot 160 mg cannabidiol (CBD) per dag

De macro-dosis wordt voorgeschreven aan mensen met ernstige aandoeningen, zoals patiënten met epilepsie of kanker. 

Interacties

Tot nu toe zijn de interacties tussen stofwisselingsproducten van cannabidiol en andere stoffen bij mensen nog niet diepgaand bestudeerd. Het is bekend dat bepaalde enzymen door cannabidiol worden geremd, zoals bijvoorbeeld de enzymen uit de cytochroom P450-(CYP)familie. Een aantal van deze enzymen, met name die zich in de lever bevinden, zijn van groot belang voor de afbraak van geneesmiddelen. Aangetoond is dat cannabidiol de activiteit van de enzymen CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 en CYP2D6 beïnvloedt [3],[4]. Gelijktijdige inname van cannabidiol en geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met cytochroom P450 kan tot een ongewenste toename of afname van de werking van deze middelen leiden. 

Geneesmiddelen die een mogelijke wisselwerking hebben met cannabidiol zijn:

* anesthesiemiddelen * benzodiazepine
* angiotensine II-blokkers * beta-blokkers
* antibiotica * anti-HIV-middelen
* antidepressiva * immunomodulatoren
* anti-epileptica * calciumkanaalblokkers
* antihistaminica * steroiden
* antipsychotica * sulfonylureumdervaten

U wordt dringend aangeraden om medicijnen alleen te gebruiken op advies van een ter zake kundige arts.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Denk eraan dat de informatie in dit document uitsluitend betrekking heeft op cannabidiol (CBD) en geen vervanging vormt van het advies van een arts of apotheker. In geval van ziekte moet u altijd uw arts consulteren en mag u alleen na overleg een CBD-bevattend product innemen. Onze producten zijn niet bedoeld voor de behandeling, diagnostiek of preventie van ziekten of andere aandoeningen. De informatie die op of bij onze producten te vinden is, is niet bedoeld als advies over uw gezondheid en vervangt niet de informatie die is gegeven door artsen of gediplomeerde gezondheidswerkers. Dit document mag uitsluitend aan een arts of een apotheker worden gegeven in het kader van de uitwisseling van informatie over het thema cannabidiol. Openbaarmaking of verspreiding van het gehele document of van een deel ervan moet worden goedgekeurd door de CBDdokter. Er wordt geen garantie gegeven dat de informatie in dit document juist, actueel en volledig is. Het vormt geen aanbeveling van de beschreven of genoemde diagnostische methoden, behandelingen of geneesmiddelen en heeft geen reclamedoeleinden. 

Literatuur

[1] lzzo AA et al. Non-psychotropic plant cannabinoids: New therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends in Pharmacologlcal Sciences 2009; 30(10):515-27

[2] Michael A. Überall: Cannabis als Medizin. 21 Fragen und Antworten zum Umgang mit Cannabis in der Praxis. In: Schmerzmedizin. Band 34 (1), 2018, S. 24-35, doi:10.1007/s00940-018-0699-4.

[3] Zendulka O, DovrtÁ„›lová G, Nosková K, Turjap M, Šulcova A, HanušL, JuÁ…â„¢ica J. Cannabinoids and Cytochrome P450 lnteractions. Curr Drug Metab. 2016;17(3):206-26

[4] Anderson GD, Chan LN. Pharmacokinetic Drug lnteractions with Tobacco, Cannabinoids and Smoking Cessation Products. Clin Pharmacokinet. 2016 Nov;55(11):1353-1368